Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
รหัสวิน numeric
ชื่อวิน text
ที่ตั้งวิน text
ชื่อผู้ดูแล text
นามสกุลผู้ดูแล text
จำนวนผู้ขับ numeric
หมายเหตุ text
รหัสเขต numeric
รหัสแขวง numeric
ละติจูด text
ลองจิจูด numeric
ชื่อแขวง text
ชื่อเขต text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 10 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 ธันวาคม 2566